I

 

Ranking after round 9 of 1-st International tournament " Citadel Pervomaysk 2013"

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1 Kuzubov, Yuriy 7.5 46.0 38.25 35.5 2628 2611 +0.03

2. 3 Sivuk, Vitaly 6.5 48.5 32.25 35.0 2465 2559 +1.16

6 Bortnyk, Mykola 6.5 46.5 29.75 33.5 2408 2497 +1.13

4. 4 Bortnyk, Olexandr 6.0 50.5 31.00 36.0 2418 2504 +0.92

5. 7 Rakhmangulov, Andrei 5.5 45.5 25.50 28.0 2400 2307 -0.80

2 Koziak, Vitali 5.5 45.0 25.75 28.5 2509 2429 -0.79

27 Shikide, Gennardii 5.5 43.0 25.00 27.0 2058 2364 +3.47

9 Kirichenko, Vitaly 5.5 42.5 25.25 27.0 2327 2312 -0.11

23 Vartapetyan, Armen 5.5 40.5 23.00 25.0 2143 2340 +2.05

8 Sharapov, Evgeny 5.5 39.5 22.75 25.0 2398 2284 -1.10

11. 15 Krupko, Alexey 5.0 49.5 23.00 29.0 2273 2399 +1.49

5 Solovchuk, Alexey 5.0 47.0 24.00 30.0 2409 2329 -0.91

17 Enkhnar, Enkhbaatar 5.0 41.0 23.50 22.0 2235 2351 +1.13

20 Babiy, Igor 5.0 38.0 15.75 21.5 2178 2215 +0.23

16 Guk, Ilja 5.0 34.5 16.75 20.5 2245 2206 -0.27

16. 25 Fish, Alexander 4.5 41.0 17.50 22.5 2121 2237 +1.31

13 Sakun, Volodymyr 4.5 42.0 19.75 23.5 2294 2252 -0.50

11 Shtanko, Dmitro 4.5 40.0 17.75 21.0 2314 2219 -0.97

10 Boroday, Sergey 4.5 38.5 16.25 26.5 2315 2207 -0.97

21 Enkhbat, Tsendragchaa 4.5 39.5 17.00 20.0 2153 2226 +0.67

21. 32 Minin, Ruslan 4.0 45.0 19.00 24.5 0000 2241 2241

12 Bondarchuk, Sergei 4.0 42.5 17.50 24.0 2305 2192 -1.22

22 Peng, Li Min 4.0 42.5 18.00 20.0 2148 2211 +0.73

14 Bordovsky, Vladimir 4.0 42.5 14.50 21.0 2279 2189 -1.11

24 Tsimbaliuk, Ruslan 4.0 39.5 14.75 19.5 2125 2165 +0.45

19 Bogatyriova, Lidia 4.0 38.5 10.25 20.0 2217 2136 -0.82

18 Gudok, Viktor 4.0 37.0 9.25 19.0 2229 2041 -1.81

30 Samosiuk, Viktor 4.0 33.0 10.75 17.5 1997 2014 +0.06

28 Miellier, Yan 4.0 27.0 8.25 14.0 2048 1999 -0.54

30. 29 Dudyev, Volodymyr 3.0 36.5 7.50 15.5 2033 2016 -0.32

33 Poddubko, Alexandr 3.0 30.5 4.25 14.0 0000 1933 1933

32. 31 Andreev, Volodymyr 2.0 35.0 2.25 8.0 1900 1853 -0.32

26 Kravchuk, Vitaliy 2.0 30.5 4.25 11.0 2121 1840 -2.27

 

Ranking and Games after round 9 of 1-st International tournament " Citadel Pervomaysk 2013"

No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1 Kuzubov, Yuriy 17b0 29w1 20b1 14w1 4b1 6w1 3b1 15w1 2b -1 7.5

2. 3 Sivuk, Vitaly 19b1 14w1 6b1 4w0 7b1 5w1 1w0 2b 15b1 -1 6.5

6 Bortnyk, Mykola 22w1 24b1 3w0 18b1 15w1 1b0 13w1 4w1 8b 1 6.5

4. 4 Bortnyk, Olexandr 20w1 15b1 5w1 3b1 1w0 32b1 2w 6b0 7w 1 6.0

5. 7 Rakhmangulov, Andrei 23b 27w 25b1 19w1 3w0 13b 32w1 8w 4b 1 5.5

2 Koziak, Vitali 18w1 12b 13w 15b0 19w1 11b1 4b 3w 1w 1 5.5

27 Shikide, Gennardii 11w1 7b 12w 9b0 18w1 8b 23w 10w 25b1 1 5.5

9 Kirichenko, Vitaly 25b 16w1 10b 27w1 5w0 15b0 19w1 23b 12b1 -1 5.5

23 Vartapetyan, Armen 7w 32b 15w0 31b1 14b1 10w 27b 9w 5w1 1 5.5

8 Sharapov, Evgeny 24w0 22b 21w 26b1 12b1 27w 25w1 7b 6w 1 5.5

11. 15 Krupko, Alexey 31b1 4w0 23b1 2w1 6b0 9w1 5b1 1b0 3w0 -1 5.0

5 Solovchuk, Alexey 21b1 17w1 4b0 10w1 9b1 3b0 15w0 16w1 23b0 -1 5.0

17 Enkhnar, Enkhbaatar 1w1 5b0 32w0 22b 24w1 25b0 30b1 12w 10b1 -1 5.0

20 Babiy, Igor 4b0 31w1 1w0 33b1 11w0 18b1 24w 13b 32w1 1 5.0

16 Guk, Ilja 32w 9b0 22w0 29b 31w1 28b1 11w1 5b0 24w1 1 5.0

16. 25 Fish, Alexander 9w 13b 7w0 21b 26w1 17w1 8b0 22b1 27w0 1 4.5

13 Sakun, Volodymyr 29b 25w 2b 11b 22w1 7w 6b0 20w 21b -1 4.5

11 Shtanko, Dmitro 27b0 21w 29b1 13w 20b1 2w0 16b0 32b 14w1 -1 4.5

10 Boroday, Sergey 26w1 33b1 9w 5b0 32w0 23b 21w1 27b 17w0 1 4.5

21 Enkhbat, Tsendragchaa 5w0 11b 8b 25w 30b1 12w 10b0 + 13w 0 4.5

21. 32 Minin, Ruslan 16b 23w 17b1 12w 10b1 4w0 7b0 11w 20b0 -1 4.0

12 Bondarchuk, Sergei 28w1 2w 27b 32b 8w0 21b 22w 17b 9w0 1 4.0

22 Peng, Li Min 6b0 8w 16b1 17w 13b0 14w1 12b 25w0 30b -1 4.0

14 Bordovsky, Vladimir 30w1 3b0 24w1 1b0 23w0 22b0 28w1 19b1 11b0 -1 4.0

24 Tsimbaliuk, Ruslan 8b1 6w0 14b0 30w 17b0 31w1 20b 18w1 16b0 -1 4.0

19 Bogatyriova, Lidia 3w0 28b1 33w1 7b0 2b0 29w1 9b0 14w0 + 0 4.0

18 Gudok, Viktor 2b0 26w1 30b1 6w0 27b0 20w0 + 24b0 33w1 0 4.0

30 Samosiuk, Viktor 14b0 + 18w0 24b 21w0 33b1 17w0 29b1 22w 0 4.0

28 Miellier, Yan 12b0 19w0 26b0 + 33w1 16w0 14b0 31w1 29b1 0 4.0

30. 29 Dudyev, Volodymyr 13w 1b0 11w0 16w + 19b0 26b1 30w0 28w0 2 3.0

33 Poddubko, Alexandr + 10w0 19b0 20w0 28b0 30w0 31b1 26w1 18b0 0 3.0

32. 31 Andreev, Volodymyr 15w0 20b0 + 23w0 16b0 24b0 33w0 28b0 26w1 0 2.0

26 Kravchuk, Vitaliy 10b0 18b0 28w1 8w0 25b0 + 29w0 33b0 31b0 -2 2.0

 

Rating Results Table after round 9 of 1-st International tournament " Citadel Pervomaysk 2013"

nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1 Kuzubov, Yuriy UKR GM 2628 14112906 7.5 2338 9 7.5 +0.03

2 Koziak, Vitali UKR IM 2509 14102234 5.5 2349 9 5.5 -0.79

3 Sivuk, Vitaly UKR IM 2465 14116502 6.5 2393 9 6.5 +1.16

4 Bortnyk, Olexandr UKR IM 2418 14120828 6.0 2409 8 5 +0.92

5 Solovchuk, Alexey UKR 2409 14115220 5.0 2286 9 5 -0.91

6 Bortnyk, Mykola UKR 2408 14120836 6.5 2331 9 6.5 +1.13

7 Rakhmangulov, Andrei UKR IM 2400 14101467 5.5 2264 8 4.5 -0.80

8 Sharapov, Evgeny UKR GM 2398 14103133 5.5 2204 9 5.5 -1.10

9 Kirichenko, Vitaly UKR 2327 14103079 5.5 2232 9 5.5 -0.11

10 Boroday, Sergey UKR 2315 14104156 4.5 2207 7 3.5 -0.97

11 Shtanko, Dmitro UKR 2314 14121573 4.5 2219 8 4 -0.97

12 Bondarchuk, Sergei UKR FM 2305 14105829 4.0 2235 8 3.5 -1.22

13 Sakun, Volodymyr UKR 2294 14114062 4.5 2252 9 4.5 -0.50

14 Bordovsky, Vladimir UKR 2279 14118467 4.0 2232 9 4 -1.11

15 Krupko, Alexey UKR 2273 14114259 5.0 2356 9 5 +1.49

16 Guk, Ilja UKR FM 2245 14123185 5.0 2163 8 4.5 -0.27

17 Enkhnar, Enkhbaatar MGL 2235 4900324 5.0 2256 8 5 +1.13

18 Gudok, Viktor UKR IM 2229 14104539 4.0 2199 7 2 -1.81

19 Bogatyriova, Lidia UKR 2217 14108658 4.0 2294 7 2 -0.82

20 Babiy, Igor UKR 2178 14136244 5.0 2265 7 3 +0.23

21 Enkhbat, Tsendragchaa MGL 2153 4900243 4.5 2269 8 3.5 +0.67

22 Peng, Li Min UKR 2148 14112620 4.0 2254 9 4 +0.73

23 Vartapetyan, Armen UKR 2143 14102439 5.5 2245 8 5 +2.05

24 Tsimbaliuk, Ruslan UKR 2125 14104210 4.0 2208 9 4 +0.45

25 Fish, Alexander ISR 2121 2808757 4.5 2237 9 4.5 +1.31

26 Kravchuk, Vitaliy UKR 2121 14120917 2.0 2149 7 1 -2.27

27 Shikide, Gennardii UKR 2058 14131862 5.5 2284 9 5.5 +3.47

28 Miellier, Yan UKR 2048 14128764 4.0 2157 7 2 -0.54

29 Dudyev, Volodymyr UKR 2033 14121751 3.0 2209 8 2 -0.32

30 Samosiuk, Viktor UKR 1997 14136805 4.0 2172 7 2 +0.06

31 Andreev, Volodymyr UKR 1900 14121336 2.0 2162 7 1 -0.32

32 Minin, Ruslan UKR 0000 14141671 4.0 2284 9 4 2241

33 Poddubko, Alexandr UKR 0000 14146720 3.0 2126 8 2 1933

 

Rating Results Table after round 9 of

nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1 GM 2517 14112906 7.5 2362 9 7.5 +1.26

2 IM 2505 14102234 5.5 2369 9 5.5 -0.58

3 IM 2477 14116502 6.5 2418 9 6.5 +1.33

4 IM 2455 14120828 6.0 2398 9 6 +0.94

5 2491 14115220 5.0 2345 9 5 -1.14

6 2444 14120836 6.5 2375 9 6.5 +1.21

7 IM 2449 14101467 5.5 2314 9 5.5 -0.46

8 GM 2466 14103133 5.5 2279 9 5.5 -1.07

9 2468 14103079 5.5 2315 9 5.5 -0.79

10 2359 14104156 4.5 2239 9 4.5 -1.29

11 2367 14121573 4.5 2264 9 4.5 -1.15

12 FM 2330 14105829 4.0 2291 9 4 -0.92

13 2358 14114062 4.5 2322 9 4.5 -0.41

14 2341 14118467 4.0 2309 9 4 -0.90

15 2350 14114259 5.0 2418 9 5 +1.36

16 FM 2279 14123185 5.0 2253 9 5 +0.19

17 Enkhnar Enkhbaatar MGL 2235 5.0 2294 9 5 +1.15

18 IM 2257 14104539 4.0 2257 8 3 -1.02

19 2212 14108658 4.0 2327 8 3 +0.11

20 2293 14136244 5.0 2253 9 5 +0.05

21 Enkhbat Tsendragchaa MGL 2153 4.5 2349 8 3.5 +1.41

22 2308 14112620 4.0 2319 9 4 -0.37

23 2330 14102439 5.5 2314 9 5.5 +0.88

24 2186 14104210 4.0 2287 9 4 +0.67

25 2227 16397 4.5 2317 9 4.5 +1.02

26 2156 14120917 2.0 2220 8 1 -2.39

27 2256 14131862 5.5 2361 9 5.5 +2.24

28 2195 14128764 4.0 2196 8 3 -0.97

29 2156 14121751 3.0 2285 8 2 -0.72

30 2192 14136805 4.0 2208 8 3 -0.82

31 2072 14121336 2.0 2227 8 1 -1.42

32 1 2036 16402 4.0 2341 9 4 +2.67

33 1 2025 16433 3.0 2217 8 2 -0.07